Contact


e-mail:


Duo Divites:

info@duodivites.com


Marta Danilkovich:

martadanilkovich@gmail.com


Vladimir Bodunov:

vladimirbodunov206@gmail.com


 

Adresse:

Adolf-Miersch strasse 40A

60528 Frankfurt am Main

Deutschland

 

SteuerNr

 

012/80301279

 

 

Amtsgericht Frankfurt am Main


Handy:

(+49) 017631755150    Marta Danilkovich

(+49)  015223186523   Vladimir Bodunov